ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી ikona

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

O ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

English

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Zaproszenie na małżeństwo gudżarati

Nowe funkcje
- સહેલાઇથી કંકોતરી Edytuj ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાશે
- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરી માં ફોટો શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે શકો શકો
- શુભ લગ્ન સ્થળ નિમંત્રકનું નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gudżarati Marriage Kankotari służy do generowania indyjskich zaproszeń ślubnych w języku gudżarati w telefonie komórkowym bez użycia papieru.

Gujarati Lagan Kankotari to gudżarati aplikacja do tworzenia zaproszeń ślubnych, która służy do tworzenia internetowych zaproszeń ślubnych, indyjskich kart ślubnych
projekt, karta zaproszenia na małżeństwo, hinduska karta ślubu w języku gudżarati przy użyciu klawiatury gudżarati za pomocą różnych szablonów podanych z tym kankotri
ekspres w aplikacji gudżarati.

W gudżarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી możesz dodawać różne wydarzenia związane z małżeństwem, takie jak data i godzina Mandap Muhrat, data i godzina ślubu oraz miejsce ślubu. Dodaj także zdjęcie pary małżeńskiej (વર - વધુ નામ) i imię pary małżeńskiej w gudżarati za pomocą klawiatury gudżarati.

Dodaj gudżarati Tahuko - ટહૂકૉ, aby upiększyć zaproszenie na ślub gudżarati.

Zapisz i udostępnij kartę zaproszeń małżeńskich krewnym, przyjaciołom i współpracownikom, rodzinie za pośrednictwem WhatsApp, Facebooka itp.

Jak używać:


• Wybierz zdjęcie z galerii lub aparatu, aby ustawić na kankotari.
• Wybierz szablon karty Kankotari/zaproszenia.
• Wprowadź nazwę pary małżeńskiej (વર - કન્યા નામ) za pomocą klawiatury gudżarati i czcionki gudżarati.
• Ustaw datę i godzinę Mandap Muhrat, datę i godzinę ślubu oraz miejsce ślubu.
• Ustaw kolor tekstu według własnego wyboru.
• Wymień zdjęcie, jeśli chcesz zmienić.
• Dodaj gudżarati Tahuko według własnego wyboru.
• Dodaj naklejkę, aby udekorować kartę z zaproszeniem na małżeństwo gudżarati.
• Zapisz wygenerowany Lagan Kankoari w swoim urządzeniu.
• Udostępnij kartę zaproszeń małżeńskich krewnym, przyjaciołom i współpracownikom, rodzinie za pośrednictwem WhatsApp, Facebook itp.

Co nowego w najnowszej wersji 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Tłumaczenie Wczytuję...

Dodatkowe informacje APLIKACJA

Ostatnia Wersja

Dostępne ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી aktualizacje 13.0

Przesłane przez

Mohamed Belghi

Wymaga Androida

Android 5.0+

Available on

Pobierz ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી z Google Play

Pokaż więcej

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Zrzuty ekranu

Wczytywanie komentarzy...
Języki
Wyszukiwanie...
Subskrybuj APKPure
Bądź pierwszym, który uzyskał dostęp do wczesnego wydania, wiadomości i przewodników najlepszych gier i aplikacji na Androida.
Nie, dziękuję
Zapisać się
Subskrybowano pomyślnie!
Jesteś teraz subskrybowany do APKPure.
Subskrybuj APKPure
Bądź pierwszym, który uzyskał dostęp do wczesnego wydania, wiadomości i przewodników najlepszych gier i aplikacji na Androida.
Nie, dziękuję
Zapisać się
Powodzenie!
Jesteś teraz subskrybowany do naszego biuletynu.