ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી simgesi

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી hakkında

Türkiye

J લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Evlilik Davetiye Kartı

Yeni Özellikler

- Düzenle

- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો કાઢી પણ શકો.

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સાથે લખી શકો

- શુભ લગ્ન સ્થળ નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર લખી શકો

- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Evlilik Kankotari, Kağıt kullanmadan cep telefonunuzda Gujarati'de Hint düğün davetiyeleri oluşturmak için kullanılır.

Gujarati Lagan Kankotari, çevrimiçi düğün davetiyesi kartı, Hint düğün kartları oluşturmak için kullanılan Gujarati düğün davetiyesi kartı üreticisi uygulamasıdır.

Bu kankotri ile verilen farklı şablonların yardımıyla Gujarati klavye kullanılarak Gujarati dilinde tasarım, evlilik davetiyesi, Hindu düğün kartı

Gujarati uygulamasında yapıcı.

Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી'da Mandap Muhrat'ın Tarihi ve Saati, Evlilik Tarihi ve Saati ve Evlilik Yeri gibi evlilikle ilgili çeşitli etkinlikler ekleyebilirsiniz. Ayrıca evli çiftin fotoğrafını (વર - વધુ નામ) ve evli çiftin adını gujarati klavye kullanarak gujarati dilinde ekleyin.

Gujarati evlilik davetiye kartını daha güzel yapmak için Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ ekleyin.

Evlilik davetiyelerini akrabalara, arkadaşlara ve iş arkadaşlarına, aileye WhatsApp, Facebook vb. Yoluyla Kaydedin ve Paylaşın.

Nasıl Kullanılır:

• Kankotari'de ayarlamak için galeriden veya kameradan Fotoğraf'ı seçin.

• Kankotari/davetiye şablonu seçin.

• Gujarati klavye ve gujarati yazı tipini kullanarak evli çiftin adını (વર - કન્યા નામ) girin.

• Mandap Muhrat Tarih ve Saatini, Evlilik Tarih ve Saatini ve Evlilik Yerini ayarlayın.

• Metin rengini tercihinize göre ayarlayın.

• Değiştirmeniz gerekiyorsa fotoğrafı değiştirin.

• Seçiminize göre Gujarati Tahuko'yu ekleyin.

• Gujarati evlilik davetiye kartını süslemek için çıkartma ekleyin.

• Oluşturulan Lagan Kankoari'yi cihazınıza kaydedin.

• WhatsApp, Facebook vb. aracılığıyla akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarına, aileye evlilik davetiyelerini paylaşın.

En son sürümde yeni olan 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Çeviri Yükleniyor...

Ek UYGULAMA Bilgileri

En Son Sürüm

Güncelleme ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી İste 13.0

Yükleyen

Mohamed Belghi

Gereken Android sürümü

Android 5.0+

Available on

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Google Play'den İndirin

Daha Fazla Göster

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Ekran görüntüleri

Yorum Yükleniyor...
Diller
Aranıyor...
APKPure'a abone olun
En iyi Android oyunlarının ve uygulamalarının ilk sürümüne, haberlerine ve rehberlerine ilk erişen kişi olun.
Hayır, teşekkürler
Üye olmak
Başarıyla abone oldu!
Şimdi APKPure'ye abone oldunuz.
APKPure'a abone olun
En iyi Android oyunlarının ve uygulamalarının ilk sürümüne, haberlerine ve rehberlerine ilk erişen kişi olun.
Hayır, teşekkürler
Üye olmak
Başarı!
Şimdi bültenimize abone oldunuz.