ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી-icoon

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

Over ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

English

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Huwelijksuitnodigingskaart

Nieuwe functies

- સહેલાઇથી કંકોતરી Bewerken (કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાશાાલાઇથી

- વિવિધ પ્રકારની 50+ meer dan 50% van de kosten

- Het is mogelijk dat u uw geld kwijtraakt

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરી માં ફોટો ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો શકો.

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , geld verdienen

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને અને સમય સાથે લખી શકો શકો

- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો શકો

- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Huwelijk Kankotari wordt gebruikt om Indiase huwelijksuitnodigingen in Gujarati op uw mobiel te genereren zonder papier te gebruiken.

Gujarati Lagan Kankotari is een Gujarati-app voor het maken van huwelijksuitnodigingen die wordt gebruikt om online huwelijksuitnodigingskaarten, Indiase trouwkaarten te maken

ontwerp, huwelijksuitnodigingskaart, hindoeïstische trouwkaart in de Gujarati-taal met behulp van het Gujarati-toetsenbord met behulp van verschillende sjablonen die bij deze kankotri worden gegeven

maker in de Gujarati-app.

In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી kunt u verschillende gebeurtenissen met betrekking tot het huwelijk toevoegen, zoals datum en tijd van Mandap Muhrat, datum en tijd van huwelijk en plaats van huwelijk. Voeg ook een foto toe van het huwelijkspaar (વર - વધુ નામ) en de naam van het huwelijkspaar in gujarati met behulp van het gujarati-toetsenbord.

Voeg Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ toe om de huwelijksuitnodigingskaart van Gujarati mooier te maken.

Bewaar en deel huwelijksuitnodigingen met familieleden, vrienden en collega's, familie via WhatsApp, Facebook enz.

Hoe te gebruiken:

• Selecteer Foto uit galerij of camera om op kankotari in te stellen.

• Selecteer Kankotari/uitnodigingskaartsjabloon.

• Voer de naam van het huwelijkspaar in (વર - કન્યા નામ) met het gujarati-toetsenbord en het gujarati-lettertype.

• Datum en tijd instellen van Mandap Muhrat, datum en tijd van huwelijk en plaats van huwelijk.

• Stel tekstkleur in volgens uw keuze.

• Vervang de foto als u deze moet wijzigen.

• Voeg Gujarati Tahuko toe volgens uw keuze.

• Voeg een sticker toe om de Gujarati-huwelijksuitnodigingskaart te versieren.

• Bewaar gegenereerde Lagan Kankoari op uw apparaat.

• Deel huwelijksuitnodigingen met familieleden, vrienden en collega's, familie via WhatsApp, Facebook enz.

Wat is er nieuw in de nieuwste versie 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Vertaling Laden...

Aanvullende APP -informatie

Laatste Versie

Verzoek update van ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 13.0

Geüpload door

Mohamed Belghi

Android vereist

Android 5.0+

Available on

Verkrijg ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી via Google Play

Meer Info

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Screenshots

Comment Loading...
Talen
Aan het zoeken...
Abonneer u op APKPure
Wees de eerste die toegang krijgt tot de vroege release, nieuws en gidsen van de beste Android -games en apps.
Nee bedankt
Aanmelden
Succesvol ingeschreven!
Je bent nu geabonneerd op APKPure.
Abonneer u op APKPure
Wees de eerste die toegang krijgt tot de vroege release, nieuws en gidsen van de beste Android -games en apps.
Nee bedankt
Aanmelden
Succes!
Je bent nu geabonneerd op onze nieuwsbrief.