Giới thiệu về Desiigner's Panda Rush

Tiếng Việt

Chơi với bạn bè gấu trúc của bạn.

The road does not forgive mistakes!
Something is wrong with your car: it no longer drives straight.
But that’s not a problem, is it?
Avoid collisions or run into everything in sight, crashing into all of the cars in front of you, the choice is yours.
Play as the famous rapper Desiigner and try to escape from the police with your panda friend.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Desiigner's Panda Rush 6

cập nhật trên

Apr 19, 2018

Được tải lên bởi

عمرو التركى

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...