Stack biểu tượng

9.2 65 Đánh giá


3.46 by Ketchapp


May 22, 2024

Giới thiệu về Stack

Tiếng Việt

Bạn có thể tập trung được không?

Stack up the blocks as high as you can!

◉ Simple & Beautiful graphics designed
◉ Compete for the best score in the world

Stack APK is developed by Ketchapp like The Tower, Amazing Ninja, Skyward etc. These games are easy to play and very interesting.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.46

Last updated on May 22, 2024

Minor bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Stack 3.46

Được tải lên bởi

ميار ميار

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Stack trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Stack Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Stack Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.