Giới thiệu về Granny

Tiếng Việt

Granny giúp bạn khóa trong ngôi nhà của mình.

Chào mừng bạn đến Granny.

Granny giúp bạn khóa trong ngôi nhà của mình.

Bây giờ bạn phải cố gắng để có được ra khỏi nhà của mình, nhưng hãy cẩn thận và yên tĩnh. Cô nghe thấy tất cả mọi thứ.

Nếu bạn thả một cái gì đó trên sàn nhà, cô nghe thấy nó và chạy đến.

Bạn có thể ẩn trong tủ hoặc dưới giường.

Bạn có 5 ngày.

Chúc may mắn!

Trò chơi có chứa quảng cáo.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.8.1

Last updated on Dec 7, 2023

* Fixed some bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Granny 1.8.1

Downloads

6M+

Nhà phát triển

DVloper

Được tải lên bởi

نهال الحمصي

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Xếp hạng nội dung

Mature 17+

Ngôn ngữ

English

Available on

Tải Granny trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Granny Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Granny FAQ

Is Granny free?

Yes, Granny is free. You can download the APK file of Granny from APK Pure and allow installing external files from your device's setting.

How can I download Granny?

To download Granny, you need to search its APK file on APK Pure. Here you can find the latest version and install it.

What kind of game is Granny?

Granny is a first-person horror game where you should escape from a creepy house when the evil 'grandma' is chasing after you.

What's the size of Granny?

The size of Granny is 115MB. Make sure that there are enough storage on you device.
Hiển thị nhiều hơn

Granny Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.