Giới thiệu về Rider

Tiếng Việt

Get ready for some flippin' action!

Get ready for some flippin' action!

Perform insane stunts while you cruise through the never-ending world of Rider! Grab your motorcycle and start flipping like a maniac!

◉ Complete 100 Challenges

◉ Collect 40 Awesome Bikes (including 4 Secrets)

◉ Receive Daily Rewards

◉ Complete all 32 Levels

◉ Unlock 10 Themes

◉ Compare your highscore with players worldwide

◉ Make insane stunts!

Download now and push your skills to the limit in Rider!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.11.2.00

Last updated on Dec 5, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Rider 2.11.2.00

Được tải lên bởi

Ketchapp

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Rider trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Rider Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Rider Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.