» » 건강/운동 » Diabetesdagboka

Diabetesdagboka에 대한 설명

Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) i Tromsø. Denne appen gir deg mulighet til å registrere og lagre blodsukker, insulindosering, karbohydratinntak og fysisk aktivitet som i en vanlig dagbok. Alt som registreres i dagboka bygger opp en database som etter hvert vil kunne gi deg oversikt over tidligere hendelser og situasjoner, og dermed være til veiledning og hjelp med valg av mat og medisinering.

Gjennom mange prosjekter over flere år har et forskningsteam ved NSE sammen med brukerne forbedret og videreutviklet appen som har fått navnet Diabetesdagboka. Forskningen har vist at gode mobilapplikasjoner kan forbedre helsa og livskvaliteten for folk med diabetes.

Diabetesdagboka lanseres nå som et resultat av denne forskningen. Videreutvikling skjer kontinuerlig i dialog med brukere fra forskningsprosjekter og Diabetesdagboka vil jevnlig oppdateres og utvides basert på disse innspill. Foreløpig finnes appen bare på norsk, men vi ser på muligheten for å oversette til flere språk.

Alle tilbakemeldinger vurderes i videre utvikling og blir takknemlig mottatt.

Mer informasjon om Diabetesdagboka og NSE kan du finne på disse nettsidene:
http://www.diabetesdagboka.no
http://www.ehealthresearch.no

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Diabetesdagboka

Lagring av data: Diabetesdagboka lagrer den informasjon du legger inn om din helsetilstand kun på telefonen. Husk at du kanskje ikke vil at andre skal ha tilgang til denne informasjonen. Du kan for eksempel beskytte den ved å låse telefonen med et mønster eller en kode. Normalt lagres databasen på et sted som bare kan leses av Diabetesdagboka. Hvis du velger å eksportere databasen, vil den også kunne leses av andre applikasjoner.

Diabetesdagboka 2.0 업데이트

2020-02-17
Fixed issue with 12-hour formatting.

Additional Information

카테고리: 무료 건강/운동 앱

게시 날짜:

최신 버전: 2.0Diabetesdagboka 업데이트 요청

이곳에서 얻으십시오: Google Play에서 Diabetesdagboka 얻기

요구 사항: Android 4.0+

신고: 부적절한 것으로 표시함

Advertisement
 
이전 버젼
Diabetesdagboka 과 유사함
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin의 더보기
발견하다
댓글 로드 중 ...
Ooops!그런 내용이 없습니다!
검색 중...