Warehousing - Dynamics 365 biểu tượng

1.10.7.0 by Microsoft Corporation


Oct 28, 2021

Giới thiệu về Warehousing - Dynamics 365

Tiếng Việt

Dynamics 365 Tài chính và hoạt động - Kho bãi

The Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations - Warehousing app empowers warehouse workers in your organization to complete tasks in a warehouse by using mobile devices. It enables material handling, receiving, picking, putting, cycle counting, and production processes with your Dynamics 365 for Finance and Operations subscription.

The Dynamics 365 for Finance and Operations - Warehousing app includes the following features to boost productivity:

• A tailored interface designed for fast warehouse scanning

• Support over 40 different warehouse processes

• Custom built on-screen numeric keypad for you to hit numbers easily

• A simple calculator for you to enter and calculate quantities in a breeze

• Possibility to adjust font size and width of input fields on any device

Want to try it out? You can download the app and run it in demo mode that lets you explore some of the features without connecting the app to Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.10.7.0

Last updated on Oct 28, 2021

- Fixed various issues that could cause the system to stop responding.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Warehousing - Dynamics 365 1.10.7.0

Được tải lên bởi

صلاح صلاح

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Warehousing - Dynamics 365 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.