Giới thiệu về Microsoft Intune

Tiếng Việt

Truy cập vào tài nguyên của tổ chức của bạn và giữ chúng an toàn.

Tính năng, đặc điểm:
• Thiết lập quyền truy cập vào tài nguyên của tổ chức của bạn
• Quản lý thiết bị của bạn và quyền truy cập của thiết bị
• Nhận trợ giúp nếu cần
 
Quan trọng: Tổ chức của bạn phải đăng ký Microsoft Intune và bộ phận hỗ trợ CNTT của tổ chức của bạn phải thiết lập tài khoản của bạn để sử dụng với ứng dụng này. Một số chức năng không có sẵn ở một số quốc gia. Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng này hoặc câu hỏi về việc sử dụng ứng dụng (bao gồm chính sách bảo mật của tổ chức của bạn), hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của tổ chức bạn chứ không phải Microsoft, nhà điều hành mạng hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft Intune 2022.12.02

cập nhật trên

Dec 5, 2022

Được tải lên bởi

Ahméd Fãhmâyi

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải Microsoft Intune trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...