Giới thiệu về Microsoft 365 Admin

Tiếng Việt

Quản lý người dùng, nhóm, thiết bị, đặt lại mật khẩu và nhận thông báo quan trọng.

Ứng dụng Quản trị Microsoft 365 cho phép bạn làm việc hiệu quả ở mọi nơi. Ứng dụng cho phép bạn nhận các thông báo quan trọng, thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, quản lý thiết bị, tạo yêu cầu hỗ trợ và hơn thế nữa khi bạn đang di chuyển.

Ai nên sử dụng ứng dụng này? Những người có vai trò quản trị viên đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp Microsoft 365 hoặc Office 365.

Tôi có thể làm gì với ứng dụng này?
• Thêm, chỉnh sửa, chặn hoặc xóa người dùng, đặt lại mật khẩu, gán vai trò hoặc quản lý bí danh và thiết bị.
• Thêm nhóm, chỉnh sửa nhóm và thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm.
• Xem tất cả các giấy phép có sẵn và được chỉ định, chuyển nhượng giấy phép cho người dùng, thêm hoặc xóa giấy phép, xem và tải xuống hóa đơn.
• Kiểm tra trạng thái của các yêu cầu hỗ trợ hiện có, thực hiện các hành động đối với chúng hoặc tạo các yêu cầu mới.
• Theo dõi tình trạng của tất cả các dịch vụ và xem các sự cố đang hoạt động trong Tình trạng dịch vụ.
• Luôn cập nhật tất cả các thay đổi và thông báo sắp tới qua nguồn cấp dữ liệu Trung tâm Thông báo.
• Nhận thông báo đẩy về thông tin quan trọng liên quan đến tình trạng dịch vụ, trung tâm nhắn tin và thanh toán.

Ứng dụng hỗ trợ chủ đề tối và có sẵn bằng 39 ngôn ngữ. Và nếu bạn là người chịu trách nhiệm quản lý nhiều người thuê, bạn có thể đăng nhập vào nhiều người thuê và nhanh chóng chuyển đổi giữa họ.

Chúng tôi đang lắng nghe và không ngừng cải thiện ứng dụng dựa trên phản hồi của bạn. Hãy cho chúng tôi biết bạn thích gì, chúng tôi có thể làm gì tốt hơn và những tính năng nào bạn muốn thấy trong ứng dụng. Gửi phản hồi của bạn tới feedback365@microsoft.com.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.8.1.0

Last updated on Nov 24, 2022

Introducing the capability for admins to manage Multi Factor Authentication(MFA) in the Microsoft 365 admin mobile app. The users will be redirected to mobile browser using the same login where they can enable or disable MFA. The capability can be discovered under users and can be performed at user level. This release also contains some bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft 365 Admin 4.8.1.0

Được tải lên bởi

Dương's Hiệp's

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Microsoft 365 Admin trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Microsoft 365 Admin Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.