Totem Smash biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.1.1 by Ketchapp


Aug 12, 2015

Giới thiệu về Totem Smash

Tiếng Việt

Đập, đập, đập càng nhiều vật tổ càng tốt!!! Và coi chừng đầu của bạn...

Đập, đập, đập càng nhiều vật tổ càng tốt!!! Và coi chừng cái đầu của bạn...

Nghe có vẻ dễ dàng phải không?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.1

Last updated on Aug 12, 2015

ALL ADS REMOVED !

Enjoy this totally Free game without ads and IAP and don't hesitate to take a look at our other games !

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Totem Smash 1.1.1

Được tải lên bởi

Adi Saputra

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Available on

Tải Totem Smash trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Totem Smash Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.