TotalDrip-Plugin for Totalcmd biểu tượng

1.11 by C. Ghisler


Apr 5, 2023

Giới thiệu về TotalDrip-Plugin for Totalcmd

Tiếng Việt

Total Commander Plugin - yêu cầu ứng dụng Total Commander để làm việc!

Total Commander Plugin - yêu cầu ứng dụng Total Commander để làm việc!

Plugin này thay thế các plugin TotalBox, không còn hoạt động sau khi Dropbox đã làm thay đổi giao diện lập trình. Nó cho phép để truy cập vào nhiều tài khoản Dropbox từ ứng dụng của chúng tôi Total Commander.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.11

Last updated on Apr 5, 2023

- support for Android 13
- couldn't open external browser for login

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật TotalDrip-Plugin for Totalcmd 1.11

Được tải lên bởi

Žê Řõ

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Available on

Tải TotalDrip-Plugin for Totalcmd trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

TotalDrip-Plugin for Totalcmd Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.