Giới thiệu về Plugin: Drive for Totalcmd

Tiếng Việt

Total Commander Plugin để truy cập vào tài khoản Google Drive (cần Total Commander)

Đây là một plugin Total Commander! Không tải về nếu bạn không sử dụng Total Commander. Plugin này cho phép bạn truy cập dữ liệu Google Drive ™. Đòi hỏi một tài khoản Google ™ và Google Play dịch vụ ™ trên điện thoại.

Google Drive là một thương hiệu của Google Inc
Google Play là một thương hiệu của Google Inc

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.20

Last updated on Nov 28, 2022

- show computers folder (backup from desktop app)
- support for links to files and folders
- switched from Apache client to OkHttp client
- support for Android 13
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Plugin: Drive for Totalcmd 2.20

cập nhật trên

Nov 27, 2022

Được tải lên bởi

Gilbrail Junior

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Available on

Tải Plugin: Drive for Totalcmd trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...