Totalcmd Plugin for OneDrive biểu tượng

2.50 by C. Ghisler


Nov 28, 2022

Giới thiệu về Totalcmd Plugin for OneDrive

Tiếng Việt

Đây là một Plugin cho Total Commander cho Android! Nó không làm việc độc lập!

Đây là một Plugin cho Total Commander cho Android!
Nó không làm việc độc lập!

KHÔNG cài đặt nếu bạn không sử dụng Total Commander!

Plugin này cho phép truy cập vào các tài khoản Windows Live OneDrive ổ đĩa đám mây của bạn từ Total Commander. Nó đòi hỏi Android 2.2 hoặc mới hơn do các thư viện Microsoft sử dụng. Bạn cũng sẽ cần một tài khoản Windows Live để truy cập OneDrive. Nhiều tài khoản được hỗ trợ.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.50

Last updated on Dec 3, 2022

2.50:
- switch from Apache client to OkHttp
- support for Android 13
2.03:
- couldn't create new folder in root
- show notification during active connections to keep connection alive
2.02:
- upload files >1MB no longer worked
2.01:
- Support for 2 factor authentication
2.0:
- Support for OneDrive for Business
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Totalcmd Plugin for OneDrive 2.50

cập nhật trên

Nov 28, 2022

Được tải lên bởi

Yin Htwe

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Available on

Tải Totalcmd Plugin for OneDrive trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...