Samsung Smart Home biểu tượng

8.4 5 Đánh giá


3.1072.19.220 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Sep 15, 2021

Giới thiệu về Samsung Smart Home

Tiếng Việt

Cài đặt [SmartThings] hoàn toàn mới! Thay thế cho [Samsung Smart Home].

Thank you for using the [Samsung Smart Home] application.

[Samsung Smart Home] has long been the app to manage and monitor Samsung home appliances.

Now, we would like to introduce you to the all-new [SmartThings] platform which will replace [Samsung Smart Home] and provide enhanced features, functionality and benefits.

[SmartThings] will now be able to connect and control not only Samsung home appliances, but many other devices and appliances like lamps, switches etc.

[SmartThings] is the platform to unify your smart devices and realize the dream of a having a truly smart home.

Download now and enjoy a better home IoT environment by connecting all of your home devices to the all-new [SmartThings] Platform.

The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required Access Permission]

- Location: Required to search for nearby appliances

- Phone: Required to call the service center

- Contacts: Registered Samsung Account information will be used to provide services that require account linking

- Storage: Required to save Whiteboard contents

[Optional Access Permission]

- Camera: Needed to use the Smart Care feature

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.1072.19.220

Last updated on Sep 15, 2021

.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung Smart Home 3.1072.19.220

Được tải lên bởi

Muhammad Riza Razu

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Samsung Smart Home Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.