Giới thiệu về Tizen App Share

Tiếng Việt

Tizen App Chia sẻ là một công cụ nhanh chóng và dễ dàng sử dụng cho việc gửi các ứng dụng Tizen.

Tizen App Share is a fast and easy-to-use tool for sending Tizen apps from your device to any Tizen device. 99% of Tizen app file can be easily and quickly delivered to Tizen phone without using mobile data via Wi-Fi direct. Search and download a variety of Tizen apps through Tizen App Share and easily share apps to the Tizen phone!

■ No network restriction
99% size of app file is transferred through Wi-Fi direct without data spending

■ Fastest app share tool between Android and Tizen phones
Transfer Tizen Apps to Tizen phone in seconds!

■ No need for USB connection and PC software installation
Share apps from device to device without any limit

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.4

Last updated on Aug 2, 2017

*The stability of the application has been improved
- A problem that did not work on some devices has been fixed.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Tizen App Share 1.0.4

Được tải lên bởi

Lê Nam

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

Tizen App Share Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.