Experience app for Galaxy S9/S9+ biểu tượng

1.3.2 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Mar 7, 2018

Giới thiệu về Experience app for Galaxy S9/S9+

Tiếng Việt

ứng dụng kinh nghiệm phổ quát cho Galaxy S9 / S9 +

Universal experience app for Galaxy Galaxy S9/S9+.

This application is designed to provide key USP of Galaxy S9/S9+.

It lets Field Force & FSM experience features of Galaxy S9/S9+ through their own phone. (Based on Android OS from Nougat to Oreo version)

Required permission

- Storage: Used to save experience contents and app data.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3.2

Last updated on Mar 7, 2018

Universal experience app for Galaxy S9/S9+

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Experience app for Galaxy S9/S9+ 1.3.2

Được tải lên bởi

Nga Saung

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Hiển thị nhiều hơn

Experience app for Galaxy S9/S9+ Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.