Giới thiệu về Pilot Royale

Tiếng Việt

Ách bay muốn!

Can you be the sky master?

Fight your way through the air field.

- Fly your remote-controlled plane through the city, looking for enemies.
- If you have one in your sight, then do not hesitate and shoot!
- Collect as many points as possible and get the first place.

The sky's the limit!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3.3

Last updated on Jan 30, 2021

SDK updates
Minor bug fixes
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Pilot Royale 1.3.3

cập nhật trên

Jan 28, 2021

Được tải lên bởi

Brijraj Singh Sisodiya

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...