Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Mail Boy
Mail Boy biểu tượng

Mail Boy

Adventure

1.07.0 for Android

Natenai Ariyatrakool

Mô tả của Mail Boy

Mail Boy begins his journey and adventure through an amazing worlds. You will enjoy a very entertaining gameplay with one of the best 2D platformer games. Get ready for the variety of enemies and obstacles. Challenging your skills by finishing all levels and achieve the destination.

FEATURES:

- Nice graphics.
- Addictive gameplay.
- Challenging level design.
- Fun for all ages.

Instruction:
- Control Mail Boy smoothly in the way you like.
- Stomp on enemies to get rid of them.
- Get ‘Big Baseball’ and throw them to enemies.
- Collect 100 coins to get 1 extra life.

Thank you for playing Mail Boy Adventure. We will keep working and updating more levels!

Mail Boy 1.07.0 Cập nhật

2019-04-25
Note: This update requires some additional permissions, however, no user information collected.
+ Improve physics of moving platforms.
+ Improve performance.
+ Support multiple screen sizes.
+ Bug fixes.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Trò chơi điện tử TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.07.0Yêu cầu cập nhật Mail Boy

Lấy nó trên: Tải Mail Boy trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Mail Boy
Xem thêm từ Natenai Ariyatrakool
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...