Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Glow Hockey
Glow Hockey biểu tượng

Glow Hockey

1.3.9 for Android

Natenai Ariyatrakool

Mô tả của Glow Hockey

Glow Hockey delivers a new style of hockey game. Easy to play, hard to master. Challenge yourself with the computer opponents!

FEATURES:
+ 2-player mode (on the same device).
+ 3 themes.
+ Colorful glow graphics.
+ Smooth and responsive game play.
+ Realistic physics.
+ Quick play mode (single player), challenge yourself with 4 difficulty levels (easy to insane).
+ 4 selectable paddles and pucks.
+ Vibrate when goal.
+ Support almost all Android devices.

Glow Hockey 1.3.9 Cập nhật

2019-10-15
+ Fix app freezing on load.
+ Improve AI for Insane mode.
+ Improve multi-touch controls.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Trò chơi điện tử TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: ေငြေရာင္လမင္း ေငြေရာင္လမင္း

Phiên bản mới nhất: 1.3.9Yêu cầu cập nhật Glow Hockey

Available on: Tải Glow Hockey trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Glow Hockey
Xem thêm từ Natenai Ariyatrakool
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...