Trang chủ » Trò chơi » Trò chơi điện tử » Glow Hockey 2
Glow Hockey 2 biểu tượng

Glow Hockey 2

1.0.9 for Android

Natenai Ariyatrakool

Mô tả của Glow Hockey 2

Happy New Year with the New "Christmas" Theme !!!
*******************************

Glow Hockey 2 delivers a new style of hockey game. Easy to play, hard to master. Challenge yourself with the computer opponents or play with your friends!

FEATURES:
+ 2-player mode - Multiplayer (on the same device).
+ 3 themes.
+ Colorful glow graphics.
+ Smooth and responsive game play.
+ Realistic physics.
+ Quick play mode (single player), challenge yourself with 4 difficulty levels (easy to insane).
+ 4 selectable paddles and pucks.
+ Vibrate when goal.
+ Support almost all Android devices for mips, x86, armeabi, and armeabi-v7a.

Glow Hockey 2 1.0.9 Cập nhật

2016-01-30
+ Added new "Christmas" theme !
+ Bug fixes.
+ Support more Android devices.
+ Perfomance improvement.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Trò chơi điện tử TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.9Yêu cầu cập nhật Glow Hockey 2

Lấy nó trên: Tải Glow Hockey 2 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Glow Hockey 2
Xem thêm từ Natenai Ariyatrakool
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...