Hop Hop Hop Underwater biểu tượng

1.0.2 by Ketchapp


Dec 19, 2016

Giới thiệu về Hop Hop Hop Underwater

Hop trên và dưới nước. Tránh những con quái vật nguy hiểm và ăn nấm!

Hop trên và dưới nước. Tránh những con quái vật nguy hiểm và ăn nấm!

Mở khóa hơn 40 skin buồn cười.

Làm thế nào đến nay bạn có thể đi?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.2

Last updated on Dec 19, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Hop Hop Hop Underwater 1.0.2

Được tải lên bởi

John Nguyen

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Available on

Tải Hop Hop Hop Underwater trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Hop Hop Hop Underwater Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.