Giới thiệu về Hazy Race

Tiếng Việt

Slam, Bounce & Race Into the Haze!

Tap to slam! Hit the islands and bounce into the horizon in this atmospheric arcade experience. How far can you race into the haze?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Hazy Race 1.0.0

cập nhật trên

Aug 3, 2017

Được tải lên bởi

Shè Ñè

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...