Galaxy Buds2 Manager biểu tượng

6.0.24022251 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Feb 23, 2024

Giới thiệu về Galaxy Buds2 Manager

Tiếng Việt

Ứng dụng này cho phép bạn sử dụng các tính năng khi được kết nối với thiết bị Galaxy Buds2.

Trình quản lý Galaxy Buds2 cho phép bạn sử dụng các tính năng như cài đặt thiết bị và xem trạng thái khi được kết nối với thiết bị Galaxy Buds2.

Ứng dụng này không hoạt động một mình vì đây là một thành phần của ứng dụng Galaxy Wearable.

Ứng dụng Galaxy Wearable trước tiên phải được cài đặt để ứng dụng Trình quản lý Galaxy Buds2 hoạt động bình thường.

※ Vui lòng cho phép các quyền của Trình quản lý Galaxy Buds2 trong Cài đặt Android để sử dụng tất cả các tính năng trong Android 7.0 trở lên.

Cài đặt> Ứng dụng> Trình quản lý Galaxy Buds2> Quyền

※ Thông tin quyền truy cập

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật nhưng không được phép.

[Quyền được yêu cầu]

- Điện thoại: Mục đích kiểm tra thông tin cập nhật phiên bản của máy

- Không gian lưu trữ: Mục đích lưu trữ nhạc ở bộ nhớ ngoài để sử dụng chức năng truyền tải nhạc

- Lịch trình: Mục đích kiểm tra nội dung lịch trình để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- Liên hệ: Mục đích kiểm tra thông tin liên lạc khi nhận cuộc gọi để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- SMS: Mục đích để xác nhận nội dung SMS cho thông báo bằng giọng nói

[Quyền tùy chọn]

-Không có

Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 6.0.24022251

Last updated on Feb 23, 2024

Improved system stability and reliability

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Galaxy Buds2 Manager 6.0.24022251

Được tải lên bởi

أبو حسن

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Available on

Tải Galaxy Buds2 Manager trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Galaxy Buds2 Manager Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.