Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Gear IconX
Gear IconX biểu tượng

Gear IconX

Plugin

2.3.18061462 for Android

Samsung Electronics Co., Ltd.

Mô tả của Gear IconX

The Gear IconX Plugin allows you to use features such as device settings and status view when connected to a Gear IconX device.

This application does not work alone because this is a component of the Samsung Gear application.

The Samsung Gear application has to be installed first for the Gear IconX application to operate normally.

※ Please allow the permissions of the Gear IconX Plugin in Android Settings to use all the features in Android 6.0 or later.
Settings > Applications > Application manager > Gear IconX Plugin > Permissions


※ Access rights information
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required Permissions]
- Phone: Purpose of checking the version update information of the device
- Storage space: Purpose of storing music in external storage to use music transmission function
- Schedule: Purpose of checking schedule contents for using voice notification function
- Contact: Purpose for checking contact information when receiving a call to use voice notification function
- SMS: Purpose for confirming SMS contents for voice notification

[Optional Permissions]
-None

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.

Gear IconX 2.3.18061462 Cập nhật

2018-06-21
Support Android 8.1

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.3.18061462Yêu cầu cập nhật Gear IconX

Lấy nó trên: Tải Gear IconX trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Gear IconX
Xem thêm từ Samsung Electronics Co., Ltd.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...