Gear IconX biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


2.3.18061462 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Jun 21, 2018

Giới thiệu về Gear IconX

Ứng dụng này cho phép bạn sử dụng các tính năng khi kết nối với một thiết bị bánh răng IconX.

Gear IconX Manager cho phép bạn sử dụng các tính năng như cài đặt thiết bị và xem trạng thái khi được kết nối với thiết bị Gear IconX.

Ứng dụng này không hoạt động một mình vì đây là một thành phần của ứng dụng Samsung Gear.

Ứng dụng Samsung Gear trước tiên phải được cài đặt để ứng dụng Gear IconX hoạt động bình thường.

※ Vui lòng cho phép các quyền của Trình quản lý Gear IconX trong Cài đặt Android để sử dụng tất cả các tính năng trong Android 6.0 trở lên.

Cài đặt> Ứng dụng> Trình quản lý ứng dụng> Trình quản lý Gear IconX> Quyền

※ Thông tin về quyền truy cập

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật nhưng không được phép.

[Quyền được yêu cầu]

- Điện thoại: Mục đích kiểm tra thông tin cập nhật phiên bản của máy

- Không gian lưu trữ: Mục đích lưu trữ nhạc ở bộ nhớ ngoài để sử dụng chức năng truyền tải nhạc

- Lịch trình: Mục đích kiểm tra nội dung lịch trình để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- Liên hệ: Mục đích kiểm tra thông tin liên lạc khi nhận cuộc gọi để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- SMS: Mục đích để xác nhận nội dung SMS cho thông báo bằng giọng nói

[Quyền tùy chọn]

-Không có

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.

Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3.18061462

Last updated on Jun 21, 2018

Support Android 8.1

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Gear IconX 2.3.18061462

Được tải lên bởi

Maschris Malighenohi

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Available on

Tải Gear IconX trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Gear IconX Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.