Galaxy Buds+ Manager biểu tượng

2.0 1 Đánh giá


6.0.24012551 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Feb 16, 2024

Giới thiệu về Galaxy Buds+ Manager

Ứng dụng này cho phép bạn sử dụng các tính năng khi kết nối với thiết bị Galaxy Buds +.

Trình quản lý Galaxy Buds + cho phép bạn sử dụng các tính năng như cài đặt thiết bị và chế độ xem trạng thái khi được kết nối với thiết bị Galaxy Buds +.

Ứng dụng này không hoạt động một mình vì đây là một thành phần của ứng dụng Galaxy Wearable.

Ứng dụng Galaxy Wearable trước tiên phải được cài đặt để ứng dụng Galaxy Buds + Manager hoạt động bình thường.

※ Vui lòng cho phép quyền của Galaxy Buds + Manager trong Cài đặt Android để sử dụng tất cả các tính năng trong Android 6.0 trở lên.

Cài đặt> Ứng dụng> Galaxy Buds + Trình quản lý> Quyền

※ Thông tin quyền truy cập

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật nhưng không được phép.

[Quyền được yêu cầu]

- Điện thoại: Mục đích kiểm tra thông tin cập nhật phiên bản của máy

- Không gian lưu trữ: Mục đích lưu trữ nhạc ở bộ nhớ ngoài để sử dụng chức năng truyền tải nhạc

- Lịch trình: Mục đích kiểm tra nội dung lịch trình để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- Liên hệ: Mục đích kiểm tra thông tin liên lạc khi nhận cuộc gọi để sử dụng chức năng thông báo bằng giọng nói

- SMS: Mục đích để xác nhận nội dung SMS cho thông báo bằng giọng nói

[Quyền tùy chọn]

-Không có

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.

Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 6.0.24012551

Last updated on Feb 16, 2024

Improved system stability and reliability

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Galaxy Buds+ Manager 6.0.24012551

Được tải lên bởi

Adel Mayyada

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Available on

Tải Galaxy Buds+ Manager trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Galaxy Buds+ Manager Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.