Giới thiệu về Dynamics AX

Tiếng Việt

Các Dynamics AX ứng dụng cho phép người dùng chụp thời gian và chi phí trên đường đi!

For use with Microsoft Dynamics AX 2012 R3, this application enables you to capture your expense transactions and receipt information.
This application also allows you to create and submit timesheets. The information captured with this application will be available when you enter or update an expense report and/or timesheets in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
If your organization uses Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and has enabled these features, you will be notified by your system administrator.

By downloading and using Dynamics AX 2012 app, you accept the license terms: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39094. If you do not accept the terms, do not use the software.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.0

Last updated on Dec 24, 2018

Enabling ADFS authentication for SAS service bus

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dynamics AX 5.0

Được tải lên bởi

Facundo Maciel

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Dynamics AX Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.