Giới thiệu về Duo

Tiếng Việt

Duo là một trò chơi gây nghiện và đầy thử thách!

Tap to go up and pass the obstacles without touching them. It may be harder than it sounds because at the same time you have to keep balancing your rotating duo while waiting for the best moment to pass the different obstacles.

Play in normal mode or try to complete a different daily challenge each day!

Collect stars to unlock new shapes and colors!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Duo 1.0

cập nhật trên

Jul 7, 2017

Được tải lên bởi

Velit Uzunkaya

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...