Giới thiệu về Clumsy Climber

Tiếng Việt

Các trò chơi leo clumsiest!

Clumsiest of all climbing games!

The flood is coming, hang in there and grab for your life!

Climb as far as you can, go through all levels and unlock more than 80 cosmetic items.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Clumsy Climber 1.9

cập nhật trên

Jul 18, 2018

Được tải lên bởi

Xtylish Mehar

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...