Giới thiệu về Cloud Path

Tiếng Việt

Hãy cẩn thận và thực hiện những bước đi đúng đắn!

Walk on the path as fast as you can, and earn one point for each step you do. Collect gems and unlock new characters!

◉ Tap right to walk.
◉ Tap left to jump the stairs.

Be careful and make the right move!

What is your best score?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Cloud Path 1.0.5

cập nhật trên

Jul 22, 2015

Được tải lên bởi

Ryan Ribeiro

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...