Giới thiệu về Clash.io

Tiếng Việt

Chơi ngay và cố gắng tạo ra trên lãnh thổ lớn nhất!

Clash.io is an addictive and fun IO game where you have to conquer territory, hit enemies and try to find the way to win the match. But be careful, other players will not let you do that!

Play now and try to create the biggest territory!

Good luck!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Clash.io 1.0

cập nhật trên

Dec 30, 2017

Được tải lên bởi

Jumratul Aula

Yêu cầu Android

Android 4.3+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...