Giới thiệu về Captain Rocket

Tiếng Việt

Nhảy vào Rockets, và đi xa như bạn có thể!

I stole confidential documents in enemy base.
But the mission is still not completed.
I have to bring those documents to my creator.
God, how far can I run through battlefield now?
Help me.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Captain Rocket 1.0.0

cập nhật trên

Apr 15, 2015

Được tải lên bởi

MonMon MonMon

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...