Break the Hoops biểu tượng

1.1.8 by Ketchapp


Nov 9, 2018

Giới thiệu về Break the Hoops

Phá hủy tất cả các vòng mà không chạm vào các chướng ngại vật!

Rotate the hoop with swiping your finger to break weak points on the hoop.

Easy to play but hard to master gameplay.

- Don’t contact with obstacles

- Simple & Beautiful graphics designed

- Compete for the best score in the World

- Endless and leveled gameplay

- Get it now free and challenge your friends!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1.8

Last updated on Nov 9, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Break the Hoops 1.1.8

Được tải lên bởi

اياد البصري

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Break the Hoops Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.