Giới thiệu về Blue Edge!

Guide your ball as far as you can go !

In Blue Edge you'll guide your ball as far as you can go, but look out for spikes, explosions and surprises at every corner.

Includes:

◉ Beautifully detailed graphics

◉ Interesting physics based design

◉ Endless and leveled gameplay

◉ Battle friends for high score with game center

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Blue Edge! 1.0

Được tải lên bởi

Deepak Singh

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Apr 14, 2017

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Blue Edge! Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.