Giới thiệu về Ballz Rush

Tìm kiếm một thử thách REAL? Chứng minh kỹ năng của bạn trong trò chơi gây nghiện mới này!

Looking for a REAL challenge? Prove your skills in this new addictive game!

Rush and dodge color blocks while escaping an evil horde of red balls!

How long will you last? How far will you go? Play now to find out!

Game features:

• Endless challenge!

• Collect gems to unlock rare BALLZ!

• Play every day to get free rewards!

• Compete against the world to establish the highest score!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Ballz Rush 1.1

Được tải lên bởi

Pedro Antunes

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.1

Last updated on Feb 17, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Ballz Rush Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.