Giới thiệu về Around

Tiếng Việt

Những gì các loài chim thích để làm gì? Chính xác, họ thích đi du lịch khắp thế giới.

What the birds like to do? Exactly, they like to travel around the world.

→ Hold the screen to speed up your bird
→ Avoid dangerous red rocks!
→ Unlock all the birds and discover all locations!
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Around 1.0

cập nhật trên

Nov 5, 2015

Được tải lên bởi

خالد المساعدة

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...