Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 위버스샵 Weverse Shop
위버스샵 Weverse Shop biểu tượng

위버스샵 Weverse Shop

1.4.9 for Android

WEVERSE COMPANY Inc.

Mô tả của 위버스샵 Weverse Shop

□ 아티스트의 공식 상품과 위버스샵에서만 구매할 수 있는 단독 상품까지!
□ 앨범과 공식 MEMBERSHIP도 위버스샵에서 구매할 수 있어요!

[ 서비스 접근 권한 안내 ]
기기 및 앱 기록 : 앱 오류 확인 및 사용성 개선
기기 ID : 기기 식별
카메라 : QR 코드 인식 시 이용
사진/미디어/파일 : 1:1문의 서비스 이용
위치 : 특정 상품 구매 시 이용

[ 위버스샵 소식이 궁금하다면? ]
Twitter : @weverseshop
Facebook : @weverseshop
Instagram : @weverseshop
----
개발자 연락처 :
8215440790

위버스샵 Weverse Shop 1.4.9 Cập nhật

2021-04-19
아티스트 상품을 보다 편하게 찾고 많은 상품을 볼 수 있도록 개선 하였습니다!
※ 안정적인 서비스 이용을 위해 최신 버전으로 업데이트해 주세요.

위버스샵 Weverse Shop Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Badir Haj Hussin

Phiên bản mới nhất: 1.4.9Yêu cầu cập nhật 위버스샵 Weverse Shop

Available on: Tải 위버스샵 Weverse Shop trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 위버스샵 Weverse Shop
Xem thêm từ WEVERSE COMPANY Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...