Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » 위버스 Weverse
위버스 Weverse biểu tượng

위버스 Weverse

1.5.0 for Android

beNX CO., LTD

Mô tả của 위버스 Weverse

▷ 글로벌 팬들이 함께하는 소통 공간
- 위버스에서는 좋아하는 아티스트에게 글을 쓰고 사진을 남길 수 있어요.
- 댓글과 응원하기, 다양한 이벤트를 통해 전 세계 팬들과 소통해 보세요.

▷ 좋아하는 아티스트 영상 콘텐츠 감상
- 아티스트의 공식 콘텐츠부터 다른 곳엔 없는 단독 콘텐츠까지!
- 팬들을 위한 다양한 콘텐츠들을 위버스에서 글로벌 자막과 함께 감상하세요.

▷ 아티스트가 남긴 오늘의 이야기
- 아티스트가 직접 들려주는 진솔한 이야기를 만나보세요.
- 아티스트가 올린 글에 댓글과 응원을 남겨주세요.

▷ 다른 언어의 글과 댓글 내용이 궁금하다면?
- 위버스에서는 10개 언어로 자동 번역을 지원하니 번역 기능을 이용해 보세요.
- 아티스트의 글도 번역이 지원됩니다.

▷ MEMBERSHIP 전용 메뉴&콘텐츠 오픈 (ARMY/MOA/BUDDY/CARAT/ENGENE)
- 오직 Official Membership 회원들에게만 공개되는 Membership 전용 콘텐츠 혜택을 즐겨보세요.

▷ Weverse에서 만날 수 있는 글로벌 아티스트
- 방탄소년단, 투모로바이투게더, 여자친구, 세븐틴, 엔하이픈, 뉴이스트, 씨엘, P1Harmony, 위클리, 선미, 헨리, 드림캐쳐, 그레이시 에이브럼스
- BTS, TOMORROW X TOGETHER, GFRIEND, SEVENTEEN, ENHYPEN, NU'EST, CL, P1Harmony, Weeekly, SUNMI, HENRY, Dreamcatcher, Gracie Abrams

[서비스 접근 권한 안내]
- 기기 및 앱 기록 : 앱 오류 확인 및 사용성 개선
- 기기 ID : 기기 식별
- 카메라 : QR 코드 인식 시 이용
- 사진/미디어/파일 : 1:1문의 서비스 이용
- 블루투스/위치 : 앱과 연동하여 사용가능한 응원봉(Light Stick) 연결 시 이용

[위버스와 더 가까이]
- Twitter : @Weverseofficial
- Facebook : @weverseofficial
- Instagram : @weverseofficial

[위버스 구독상품 안내]
▷ 위버스 구독상품은 ‘BTS behind 월 정기 결제’와, ‘TXT behind 월 정기 결제’가 있으며, 한 달에 한 번씩 자동으로 결제됩니다.

BTS behind 월 정기 결제 : 3,900원 (한국 기준, VAT 포함)
TXT behind 월 정기 결제 : 3,900원 (한국 기준, VAT 포함)

이용약관 : https://weverse.io/policies/terms
개인정보 보호정책 : https://weverse.io/policies/privacy
문의 : support@weverse.io
고객센터: 1544-0790
----
개발자 연락처 :
8215440790

위버스 Weverse 1.5.0 Cập nhật

2020-12-10
- 실시간 Live로 아티스트의 신규 영상을 즐기는 ‘VOD ON AIR’ 기능이 추가 되었어요.

※ 안정적인 서비스 이용을 위해 최신 버전으로 위버스를 사용해주세요.

위버스 Weverse Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Xã hội ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Ju Lar

Phiên bản mới nhất: 1.5.0Yêu cầu cập nhật 위버스 Weverse

Available on: Tải 위버스 Weverse trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 위버스 Weverse
Xem thêm từ beNX CO., LTD
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...