Giới thiệu về Smart Casa -SmartHome Solution

Tiếng Việt

Smarthome App - Control / Truy cập thông minh Casa sản phẩm tự động hóa nhà.

SmartCasa is design to access and manage various devices such as weather sensor, door sensor, power plug, LED light and so on. Any place and any time, you are able to make your home as cozy as you are at home with SmartCasa system.

SmartCasa system work locally or remotely (via Bluetooth Low Energy from iOS devices), peripheral can be purchase individually without the need of Bridge/Gateway. That to said, if remote access is required at later stage Smart Hub can be purchase to act as bridge/gateway of supported peripherals.

Supported Peripheral Product:
Smart Weather - Local Weather Station
Smart Plug - Power Control And Monitoring
Smart Light - Lightning Control
Smart Door - Security and Monitoring

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.5.80

Last updated on Jun 22, 2018

Bug fix.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Smart Casa -SmartHome Solution 3.5.80

cập nhật trên

Jun 21, 2018

Được tải lên bởi

เอ้า'เพ้นท์ สุราษฎร์

Yêu cầu Android

Android 4.3+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...