Trang chủ » Ứng dụng » Lối sống » Smart Life
Smart Life biểu tượng

Smart Life

Smart Living

3.13.0 for Android

Tuya Inc.

Mô tả của Smart Life

Smart life, smart living
• Remotely control home appliances from anywhere
• Add and control multiple devices at once with one App
• Voice control via Amazon Echo and Google Assistant
• Interworking of multiple smart devices. Devices automatically start/stop working based on temperature, location and time.
• Easily share devices among family members
• Receive real-time alerts to ensure safety
• Easily and quickly connect Tuya Smart App to devices

Smart Life 3.13.0 Cập nhật

2019-10-30
1. Add Smart Scene recommendations
2. Optimize user interface for Smart Scenes
3. Optimize user interface for Lighting Group Device
4. The Smart Camera supported multi-channel preview on same screen

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Lối sống ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.13.0Yêu cầu cập nhật Smart Life

Lấy nó trên: Tải Smart Life trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Smart Life
Xem thêm từ Tuya Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...