Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » SAID - Smart Alerts
SAID - Smart Alerts biểu tượng

SAID - Smart Alerts

2.4.08 for Android

HyperByte

Mô tả của SAID - Smart Alerts

Smart Alerts (vibrations & ringtones) that dynamically change based on the importance, context, and emotion of messages and other notifications. Ready to use in seconds. Works with almost every app!


Don't Miss Anything Important
Dynamic alerts help to make sure you don't miss an important message or notification.


Less Annoyance!
No more wasting time checking your phone when the message or notification is unimportant to you. Examples: K, lol, typo fixes, duplicate messages, spam, or anything else you define as unimportant.


More Relevant Notifications
Choose the types of notifications that you want to be alerted to. For example:

Questions: Might be more important to respond to.

Positive Emotion: Lets you know that everything is ok!

NSFW: Maybe you should read your message in private.

Custom: Setup lists of keywords to detect anything that is important to you, and mute messages that are unimportant.

SAID - Smart Alerts 2.4.08 Cập nhật

2021-05-06
Bug fixes

SAID - Smart Alerts Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Cá nhân hóa ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: منلب القحطاني

Phiên bản mới nhất: 2.4.08Yêu cầu cập nhật SAID - Smart Alerts

Available on: Tải SAID - Smart Alerts trên Google Play

Yêu cầu: Android 6.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với SAID - Smart Alerts
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...