Giới thiệu về CallApp

Tiếng Việt

Caller ID & spam call blocker. Always know who calls!🇺🇸

Caller ID? Block numbers ? Call Recording? Phone number lookup?

We got it all with CallApp, our scrupulous Phone & Default SMS app!

📞 Caller ID:

-Advanced Caller ID technology to identify unknown numbers. More than 7 BILLION numbers!

- Never ask “who called me” again!

- Always know who is calling, with our caller trace & phone book abilities!

- Stop Telemarketing & spam calls!

- Phone number lookup- search phone number or numbers and find them ASAP!

🚫 Spam Call Blocker:

- Stop robocalls, Blocking numbers and contacts block!

- Blacklist numbers, block telemarketing & telemarketer calls, stop robocalls & scam calls!

- Block spam with our caller id blocker!

- Scam calls protection!

- Advanced blacklist options & robocalls filter that fits your needs!

💬 Messaging & Default SMS:

- Use CallApp as your default SMS and messaging app to manage your texting in a more flexible and efficient manner.

- Automatically identify & block every unknown, spam, scam or telemarketing SMS

- Automatically organize your messages and SMS - Personal, Favorites, and Spam & Block.

⏺️ Automatic call recorder (ACR):

- CallApp’s Automatic Call recording enables you to Automatically record calls!

- Use our callerid calling app, to get the optimal recording calls option.

- Record scam calls!

- Automatic call recording (ACR) made easy with CallApp!

CallApp will identify who is calling, will recognize unknown callers & numbers, while giving you a great phone book UI. Our caller ID has caller trace & phone number lookup features that will always tell you who called, with a next level user experience .

Say bye bye to robocalls, telemarketing scam calls & stop spam calls! Blacklist and block contacts with CallApp and it’s unique spam filter that uses callerid data. Advanced spam call blocker app, that can also blacklist and stop spam calls from a certain prefix & especially robocalls.

Use our call recorder technology and get an automatic call recorder (ACR), that will let you save calls, and never miss important calls and information. Recording calls has never been easier! CallApp can record phone calls for most Android devices, and the call recording can be saved on the cloud!

★Now compatible with WEAR OS & all the latest smart watches!

Communicate better & in ZERO time with the WEAR OS x CallApp integration x call recording x caller id x blacklist x spam blocker

Now introducing CallApp+: WhatsApp Caller ID & spam block, Identify SMS & calls from IM.

---

We do not sell, share data with any third party application and/or organization.

CallApp Support: support@callapp.com

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.166

Last updated on Feb 22, 2024

* Our new SMS feature is finally here, and we're excited to make communication with all your contacts easier than ever.
With our advanced feature, you not only can send and receive messages easily, but also be sure you're safe from spam messages.
* New Caller ID for WhatsApp, Viber and Telegram calls
* Bug fixes
We regularly update our app so you can have the best communication experience!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật CallApp 2.166

Được tải lên bởi

محمد الجوادي

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải CallApp trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

CallApp Các bài báo

CallApp FAQ

Làm thế nào CallApp nhận dạng các cuộc gọi từ số điện thoại không rõ nguồn gốc?

CallApp sử dụng một cơ sở dữ liệu rộng lớn về thông tin người gọi để phù hợp số điện thoại với tên và hình ảnh, cung cấp cho bạn thông tin xác định người gọi chính xác cho cả cuộc gọi đã biết và không biết..

Tôi có thể chặn thư rác hoặc cuộc gọi không mong muốn bằng ứng dụng này không?

Có, chắc chắn rồi! Với tính năng chặn cuộc gọi tiên tiến của CallApp, bạn có thể dễ dàng lọc bỏ các cuộc gọi của các nhà tiếp thị qua điện thoại, kẻ lừa đảo hoặc bất kỳ cuộc gọi nào khác gây phiền toái cho bạn.

Ứng dụng có ghi âm cuộc trò chuyện của tôi trong lúc gọi không?

Không đâu! Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và cũng không truy cập vào nó mà không có sự cho phép - tôn trọng quyền riêng tư của người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

Có phương pháp nào để tùy chỉnh cách hoạt động của ứng dụng trên thiết bị của tôi không?

Chắc chắn rồi! Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập khác nhau như âm báo/thông báo rung để không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng trong khi vẫn tận hưởng tất cả các tính năng của nó như cảnh báo cuộc gọi nhỡ và nhiều hơn nữa...

Hiển thị nhiều hơn

CallApp Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.