Microsoft account biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.0.0104.0901 by Microsoft Corporation


Sep 16, 2016

Giới thiệu về Microsoft account

Tiếng Việt

Verify your identity online with a single tap. No text message codes needed!

Introducing a new app to quickly and easily verify your identity online. No more text message codes, no more hassle, all the security.

Whenever you need to verify your identity, you’ll get a notification from this app. Just tap “Approve” and you’re good to go! You can also use this app if you’ve turned on two-step verification for your Microsoft account –or if you have more than one account. With the built-in security code generator, you can even verify your identity if you’re not connected to the Internet.

* Resolved Issue: Issues related to the Samsung S4 Mini have been resolved.

* This app only works with your Microsoft account. For Azure Multi-Factor Authentication, use the Azure Authenticator app available here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0104.0901

Last updated on Sep 16, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft account 1.0.0104.0901

Yêu cầu Android

4.0 and up

Hiển thị nhiều hơn

Microsoft account Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.