Giới thiệu về Google Tài liệu

Tiếng Việt

Create, edit, and collaborate online with Google Docs, part of Google Workspace.

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với những người khác trên tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn bằng ứng dụng Google Tài liệu. Với Tài liệu, bạn có thể:

- Tạo tài liệu mới hoặc chỉnh sửa tệp hiện có

- Chia sẻ tài liệu và cộng tác trên cùng một tài liệu cùng lúc.

- Làm việc mọi lúc, mọi nơi - ngay cả khi ngoại tuyến

- Thêm và trả lời nhận xét.

- Không bao giờ lo mất dữ liệu – mọi thứ được tự động lưu khi bạn nhập.

- Nghiên cứu, ngay trong Tài liệu với Khám phá

- Mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Word.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.24.082.01.90

Last updated on Feb 26, 2024

* Bug fixes and performance improvements

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Google Tài liệu 1.24.082.01.90

Được tải lên bởi

Ray Chelsea

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải Google Tài liệu trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Google Tài liệu Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Google Tài liệu Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.