Trình xem PDF của Google biểu tượng

9.8 46 Đánh giá


2.19.381.03.40 by Google LLC


Jan 22, 2020

Giới thiệu về Trình xem PDF của Google

Xem PDF cho Android

Tính năng Xem PDF hiện được cung cấp trực tiếp trong Google Drive. Đối với những môi trường không thể triển khai tính năng này thì Trình xem PDF của Google sẽ cung cấp các khả năng tương tự trong ứng dụng độc lập. Xem, in, tìm kiếm và sao chép văn bản từ tài liệu pdf trong khi bạn đang di chuyển.

Lưu ý 1: Trình xem PDF chủ yếu dùng trong ngữ cảnh của Chương trình Android for Work (http://android.com/work).

Lưu ý 2: Không có biểu tượng trong trình khởi chạy, ứng dụng được khởi chạy khi mở pdf (từ Tải xuống hoặc ứng dụng khác).

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.19.381.03.40

Last updated on Jan 9, 2020

Sửa lỗi

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Trình xem PDF của Google 2.19.381.03.40

Được tải lên bởi

Suélem Julia Lima Alves

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Trình xem PDF của Google Ảnh chụp màn hình

Trình xem PDF của Google Các bài báo

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.