Giới thiệu về Lullaby Cradle Baby Songs

Tiếng Việt

Một bài hát ru hay cái nôi bài hát là một ca khúc nhẹ nhàng chơi cho trẻ em.

A lullaby or cradle song is a soothing song played to children.

Do you remember being sung to sleep with smooth sweet lullabies when you were a baby? If you do, you may want to find the lyrics to song of those lullabies, and you can do that right here!

The Lullaby app has follwoing features:

- Swipe to Play Next Music

- Animated Charecters

- Toy Music

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Aug 14, 2016

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Lullaby Cradle Baby Songs 1.0

Được tải lên bởi

Titinan Kanyuta

Yêu cầu Android

Android 1.6+

Hiển thị nhiều hơn

Lullaby Cradle Baby Songs Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.