Giới thiệu về Chalti Magni Konkani Prayers

Tiếng Việt

Chalti Magni - Lời Nguyện Konkani hàng ngày

Sách Cầu nguyện Chalti Magni Konkani có những lời cầu nguyện sau

1. KHURSACHO GHURT ಖುರ್ಸಾಚೋ ಘುರ್ತ್
2. ÔNG GIÀ KHURSACHI KHURU ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಖುರು
3. ONOND BAPAK ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಕ್
4. SOMIACHEM MAGNNEM ಸೋಮ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
5. BHODDVEACHO NOMAN ಬೊಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಾಮಾನ್
6. APOSTOLANCHIM SOTMANTAM ಆಪೋಸ್ತಲಾಂಚೆ ಸಾತ್ಮಾನ್ತಾಂ
7. BHAVARTHACHEM VIDHAN ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
8. BHORVONSEACHEM VIDHAN ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
9. MOGACHEM VIDHAN ಮೊಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
10. DUKHICHEM VIDHAN ದುಖಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್
11. AVMORI ಆವ್ಮರಿ
12. SORGACHE RANNIE ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣಿಯೇ (ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ)
13. RAKONN BHODDVEAK MAGNNEM ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ
14. SORULLEA BHAVARTHEAM PASOT MAGNNEM ಸರಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆ
15. MHOJEA DEVA ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ
16. HANV PATKI ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ
17. NOMAN RANNIE ನಾಮಾನ್ ರಾಣಿಯೇ
18. NIMANNEO CHAR VOSTU ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾರ್ ವಸ್ತು
19. LẬP TỨC THẦN KỲ ದೆವಾಚೆ ಉಪಾದೆಸ್
20. IGORJECHE UPODES ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಉಪಾದೆಸ್
21. SAKRAMENT ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್
22. SONTOSACHE MISTER ಮಿಸ್ತೆರ್
23. UZVADDACHE MISTER ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
24. DUKHICHE MISTER ದುಖಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
25. ONONDACHE MISTER ಆನಂದಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
26. TERSACHEA KHONNA PATTLEAN MAGNNEM ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖಣಾ ಪಾಟ್ಳ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣೇಂ
27. SAIBINNICHI LODIN ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದೀನ್
28. JEVNA ADI MAGNNEM ಜೆಂವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ,
29. JEVNNA UPRANT MAGNNEM ಜೆಂವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ,
30. MARIYEK SAMARPAN ಮರಿಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಣ್,
31. KRUSIFIX IMAAJI MUKAAR MAGNNEM ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮಾಜಿ ಮುಖಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ,
32. KRISTACHEA OTMEA ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ,
33. SOKALLINCHI BHETTOVNNI ಸಾಕಾಳಿಂಚಿ ಬೆಟವ್ಣಿಂ
34. DAIVIK KAKULTICHO CỦA CÁC BẠN ದೈವೀಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್

Cầu nguyện bằng tiếng Kannada

1. ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತು
2. ಪರಮ ತ್ರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ
3. ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತುತಿ
4. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
5. ಗಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಹೇಳಿದ ಮಂಗಳವಾರ್ತೆ
6. ಪ್ರೇಷಿತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಗ್ರಹ
7. ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಧಾನ
8. ಭರವಸೆಯ ವಿಧಾನ
9. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ
10. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
11. ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
12. ಪಾಸ್ಖ ಕಾಲದ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
13. ಸಂರಕ್ಷಕ ದೂತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
14. ಮೃತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು
15. ಜಾವ ಸ್ತೋತ್ರ
16. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
17. ‘ನಮೋ ರಾಣಿಯೇ’ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
18. ನಾಲ್ಕು ಅಂತಿಮ ಅವಸ್ಥೆಗಳು
19. ದೇವರ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
21. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು
22. ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳು
23. ಬೆಳಕಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು
24. ದುಃಖದ ರಹಸ್ಯಗಳು
25. ಮಹಿಮೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು
26. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಹಸ್ಯದ ನಂತರ
27. ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮನವಿಮಾಲೆ
28. ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
29. ಊಟದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
30. ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸ್ವ-ಅರ್ಪಣೆ
31. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
32. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ,
33. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
34. ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕಟಣೆ

Lời cầu nguyện bằng tiếng Anh

BIỂN BÁO CHỮ THẬP
VINH QUANG ĐƯỢC
CHA CỦA CHÚNG TÔI
HAIL MARY
TRANG PHỤC ĐƯỢC TẠO
HÀNH ĐỘNG CỦA NIỀM TIN
HÀNH ĐỘNG HY VỌNG
HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG
HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP
THIÊN ĐƯỜNG
REGINA CAELI (QUEEN OF HEAVEN)
NGƯỜI CẦU NGUYỆN BẢO VỆ ANGEL
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (ĐÃ KHỞI HÀNH)
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CỦA TÔI
TÔI XIN CHÂN THÀNH VỚI BẠN
HAIL THÁNH NỮ HOÀNG
BỐN ĐIỀU CUỐI CÙNG
LỜI CAM ĐOAN CỦA THIÊN CHÚA
5 TIỂU SỬ CỦA GIÁO HỘI
7 SACRAMENTS
NHỮNG BÍ ẨN VUI VẺ
NHỮNG BÍ ẨN LUMINOUS
NHỮNG BÍ ẨN HOÀN TOÀN
NHỮNG BÍ ẨN CỦA CHÚNG TA
CẦU NGUYỆN FATIMA
LITANY CỦA CHÚNG TÔI
NƯỚNG TRƯỚC BỮA ĂN
GRACE SAU BỮA ĂN
QUYẾT ĐỊNH ĐẾN MARY
RAYER TRƯỚC CRUCIFIX
ANIMA CHRIST
CHÀO MỪNG BUỔI SÁNG
CHAPLET OF DIVINE MERCY

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.5.4

Last updated on Nov 17, 2021

App Content updated

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Chalti Magni Konkani Prayers 1.5.4

Được tải lên bởi

Ali Alaan

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Available on

Tải Chalti Magni Konkani Prayers trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Chalti Magni Konkani Prayers Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.