Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » Lagu Anak Muslim
Lagu Anak Muslim biểu tượng

Lagu Anak Muslim

2.2 for Android

andromoapp

Mô tả của Lagu Anak Muslim

Aplikasi lagu anak muslim ini gratis di download dan dapat di putar tanpa memerlukan koneksi internet. Sehingga anda dapat memutar dimana pun dan kapanpun saja.

Lagu-lagu yang ada dalam apilkasi ini dapat di jadikan media pembelajaran yang menarik kepada anak-anak.

Fitur :
- Aplikasi offline tidak memerlukan koneksi internet
- Bisa di mainkan dengan mode background

Daftar Lagu Anak Muslim:
- Allah Maha Besar
- Idul Fitri
- Baju Baru
- Bersyukur
- Sholat Lima Waktu
- Rukun Iman
- Rukun Islam
- Sifat Allah
- Maafkan
- Ramadhan
- Alif Ba Ta
- dll

Lagu Anak Muslim 2.2 Cập nhật

2020-03-29
sdk 28

Lagu Anak Muslim Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Iliyaz Ismailov

Phiên bản mới nhất: 2.2Yêu cầu cập nhật Lagu Anak Muslim

Available on: Tải Lagu Anak Muslim trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Lagu Anak Muslim
Xem thêm từ andromoapp
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...