Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » IP Widget Log Plugin
IP Widget Log Plugin biểu tượng

IP Widget Log Plugin

1.6.8 for Android

Dieter Thiess

Mô tả của IP Widget Log Plugin

This is no standalone app. You need to install IP Widget (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dieterthiess.ipwidget)

Log your external IP address. Always know which ip you had. The data is only stored in a local database, so your data will not leave your device.

If you want to monitor your external IP address changes while your device is connected to the same wifi all the time, you need to enable the manual update in IP Widget settings, so the device will update data periodically and will detect changes of the external ip address.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.6.8Yêu cầu cập nhật IP Widget Log Plugin

Lấy nó trên: Tải IP Widget Log Plugin trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với IP Widget Log Plugin
Xem thêm từ Dieter Thiess
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...